Kamu ve Belediye Uzmanlarına TBM Eğitimi Fırsatı!


kamu_ve_belediye_uzmanlarina_egitim.jpg


Yeşilay, kamu ve belediye uzmanları için Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında bağımlılıklar alanında 10-12 Mayıs tarihleri arasında eğitim fırsatı sunuyor.

Yeşilay;  tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden  ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve  teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı  alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek  amacı ile kurulmuştur.
  
Yeşilay,  önleme çalışmaları konusundaki güncel bilimsel uygulamalardan yola çıkarak  Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programını (TBM) ülkemizin sosyolojik  yapısı ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bağımlılıklarla mücadelede  etkin bir eylem planı olarak hayata geçirmiştir. TBM, öncelikle ülkemizde  yaşayan çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerinden uzak, daha güvenli ve  sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla toplumun bağımlılık  türleri ile ilgili bilinç düzeylerini arttırmayı hedeflemektedir. 
  
Program, dünya üzerinde  çeşitli uygulama örnekleri bulunan ve bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık  sürecine girme riskini en aza indirmeye yönelik hazırlanmış bilimsel temelli  bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ile tütün, alkol, uyuşturucu madde,  teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler  olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin  kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  
  
Eğitim programında kullanılan tüm  içerikler Yeşilay Bilim Kurulunun da içinde bulunduğu profesyonel bir uzman  kadro tarafından bilimsel temelli yaklaşım ile her yaş seviyesine uygun,  kazanım temelli, kanıta dayalı ve modüler olarak hazırlanmıştır. Modüllere ait  daha detaylı bilgiye www.tbm.org.tr adresinden ulaşılabilir.
  
TBM içeriklerinin  yaygınlaştırılabilmesi için eğitmen yetiştirmek amacıyla TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı tasarlanmıştır. 
  
TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı’nı  başarıyla tamamlayan katılımcılar 5 alanda 1 saatlik yetişkin eğitimleri  vermeye yetkinlik kazanacaklardır. Bu kişiler aynı zamanda Yeşilay Gönüllü  Eğitmen Havuzu içerisinde değerlendirilmekte olup Yeşilay Uzaktan Eğitim  Sistemini kullanma ve sanal sınıf seminerlerinden yararlanma hakkına sahip  olurlar.  Program sonunda katılımcılara  Katılım Belgesi verilmektedir.
  
10-11-12 Mayıs 2016 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek  olan TBM Uygulayıcı Eğitimi Programına katılım için aşağıdaki şartlar  aranmaktadır;

 

Bağımlılıkla mücadele alanında çalışma ve/veya

 

Çocuk ve/veya Genç ve/veya Aile alanlarında çalışma  ve/veya

 

Dezavantajlı Gruplar ile çalışma deneyimi olan

Psikolog, PDR, Sosyal Hizmet Uzm.,  Sağlık Eğitimcisi, Öğretmen, Sosyolog gibi meslek alanlarında Kamu Kurumu  ve/veya Belediye personeli olmak. 
  
Eğitim grubu en fazla 40 kişiden  oluşacaktır. Gruplar kontenjan ile sınırlı olup gerek görülürse ilerleyen  aylarda yeni bir grup açılacaktır. 
  
Eğitimler Yeşilay Genel Merkezi’nin  bulunduğu Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilecektir.
  
Yeşilay, TBM Uygulayıcı Eğitimi  Programı kapsamında katılımcıların ulaşım, konaklama vb. konulardaki herhangi  bir masrafını karşılamayacaktır. 
  
Eğitim programına başvurmak için başvuru formunu  doldurabilirsiniz.  http://goo.gl/forms/CYrc6n4NrZ


  Yayın Tarihi 24.10.2016


TBM Yetişkin TBM Anaokul TBM İlkokul TBM Ortaokul TBM Lise TBM Ebeveyn TBM Uygulayıcı
>
Yükleniyor