Eğitimciler bağımlılıklarla mücadeleye hazır!


calistay_1.jpg


Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)’nın İstanbul pilot bölge uygulamasında, eğitimlerini çalıştay ile tamamlayan 42 eğitimci sertifikalarını aldı.

Bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmesini sağlayarak, sağlıklı bir nesil oluşmasına zemin hazırlamak ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)" kapsamında İstanbul’daki pilot eğitime katılan öğretmenler ilk çalıştayını gerçekleştirdi. 19 Mart’ta gerçekleştirilen çalıştay ile İstanbul genelinde, 39 ilçede lise öğrencilerine yönelik interaktif eğitim yöntemleri geliştirildi. Ayrıca eğitimlerde kullanılacak sunumlar, öğrenci el kitapları ve uzaktan eğitim temelli etkileşimli eğitim materyalleri hazırlandı. Çalıştayı başarı ile tamamlayan eğitimcilere sertifikaları Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Savaş Yılmaz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkan Uğur Ergin tarafından takdim edildi.

Bağımlılıkla mücadelede eğitimcilerin rolü büyük

Eğitimcilerin TBM programları konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayan eğitim çalıştayının birinci bölümünde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Savaş Yılmaz ve İstanbul İl Eğitim Müdür yardımcısı Zekine Dayıoğlu, okullarda bağımlılıklarla mücadele eğitimlerinin her öğrenciye ulaşmasında eğitimcilerin rolünün çok önemli olduğunu kaydederek, Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde yürütülen sürecin detayları hakkında bilgi verdi. Formatör eğitimcilere okullarında yürütecekleri eğitimlerin hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı ile ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün programı anlatıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanı Uğur Ergin de projenin önemini anlattı ve sürdürebilirliği konusunda bilgiler verdi. Ayrıca Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Yöneticisi Prof. Dr. Hasan Bacanlı tarafından, pilot uygulamada hangi yolların izleneceği anlatılarak, kullanılacak metotlar paylaşıldı. 
Çalıştayın ikinci oturumunda ise eğitimciler gruplara ayrıldı. Her bir grup, TBM eğitim programında bulunan eğitim modellerinden birini seçti. Pilot eğitim uygulamasında hedef kitlenin özellikleri göz önünde bulundurularak, sınıf içinde uygulanabilecek bir eğitim etkinliği tasarlandı. Her grubun sözcüsü hazırlanan etkinliği sundu. Diğer gruplar sunulan etkinlik hakkında görüşlerini bildirdi. Etkinlik sonunda genel değerlendirme yapıldı ve başarılı bulunan etkinlik, eğitim modülü olarak tanımlandı. TBM Eğitim Programı kapsamında verilen 6 günlük formatör eğitimini başarıyla tamamlayan eğitimciler çalıştayın tamamlanması sonrası sertifika almaya hak kazandı.

Bağımlılıkla mücadelede yaş gruplarına uygun eğitim programları geliştiriliyor

Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesine katkı sağlayacak TBM Programında, hedef kitleye uygun eğitim modülleri geliştirilerek her yaş grubunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

İstanbul’da pilot çalışmalar devam ediyor. 1-30 Nisan’da formatörler okullardaki öğretmenlere beş başlık altında iki gün sürecek eğitimler verecekler. Bunlar; 1- Tütün Bağımlılığı B. 2- Alkol Bağımlılığı 3- Madde Bağımlılığı 4- Teknoloji Bağımlılığı 5- Sağlıklı Yaşam. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, eğitimde kullanılacak tüm materyalleri (alan kitapları, sunumlar, eğitim videoları, öğrenci broşürleri, ölçme araçları, rapor formatları, etkileşimli içerikler ve yaş gruplarına yönelik uygulama planları) formatörlere gönderecek. 1- 31 Mayıs’ta ise öğrenci eğitimleri başlayacak. Haziran başında eğitimlerde elde edilen tüm veriler Yeşilay tarafından değerlendirilecek. Eğitim çalışmalarını daha etkin kılacak güncellemeler yapılacak. 
Yeni eğitim - öğretim dönemi ile birlikte, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı(TBM)’nın ülke geneline yayılması ve Türkiye’nin her noktasında çocuklarla ve gençlerle buluşturulması hedefleniyor.


  Yayın Tarihi 24.10.2016


TBM Yetişkin TBM Anaokul TBM İlkokul TBM Ortaokul TBM Lise TBM Ebeveyn TBM Uygulayıcı
>
Yükleniyor